Kwaliteitsborging

De kwaliteit van de therapie is gewaarborgd middels:

  • een AGB-code voor praktijk en therapeut

AGB-code zorgverlener: 90-109253

 

AGB-code praktijk: 90-068259

  • lidmaatschap van en accreditatie door beroepsvereniging VIT, Vereniging van Integraal Therapeuten

VIT licentiecode: 843.22.A

  • opgenomen in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

RBCZ licentiecode: 210579R

  • aangesloten bij de geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG)

SCAG registratienummer: 18072