Werkwijze coaching

Energiepatroon

De sleutel van de coaching sessie ligt in jouw unieke energiepatroon, dat via de C.A.D.T.®-methode in beeld gebracht kan worden. C.A.D.T.® is een diagnostisch instrument dat gebruikt wordt om zicht te krijgen op de “binnenkant” van de eigen kwaliteiten en drijfveren. Het “meet” zowel de materiële als immateriële realiteit. Het geeft zicht op de individuele energetische processen, zoals de onbewuste aansturing en weerkerende patronen.

 

 


Competenties

De C.A.D.T.®-rapportage levert je een diepgaand inzicht in je persoonlijke drijfveren, talenten en potentieel. Want nu weten we niet alleen je bewuste, maar ook je onbewuste drijfveren.

Omdat de diagnose zo helder en in de roos is, komt er vrijwel direct de behoefte om met de diagnose aan de slag te gaan. Wat zijn je onbewuste patronen, die nu zichtbaar worden? Welke competenties ga je inzetten? Middels een aantal coaching sessies zorg je ervoor dat je diagnose wordt omgezet in daadwerkelijke verandering.


Teams

Als je medewerkers functioneren vanuit hun kernkwaliteiten, intrinsiek gemotiveerd zijn en met bezieling hun werk uitvoeren, zal dit meteen merkbaar zijn in de bedrijfsresultaten. Om jouw team optimaal te laten functioneren, kan er ook een analyse van het team gemaakt worden.   

Er ontstaat een totaalbeeld van het team over de manier waarop een team zijn taken uitvoert, samenwerkt, beslissingen neemt en conflicten oplost. Er komt zicht op de kwaliteiten, op de ontwikkelingsmogelijkheden en de valkuilen. Dit geeft je voldoende basis voor een serieuze kwaliteitsverbetering waardoor efficiëntie, sfeer en slagvaardigheid kunnen worden geoptimaliseerd.